Apie konferenciją

Tęstinė XII tarptautinė mokslinė konferencija

MOKYTOJŲ RENGIMAS XXI AMŽIUJE: POKYČIAI IR PERSPEKTYVOS

   2017 m. lapkričio 24 d.

Šiaulių universiteto biblioteka
Vytauto g. 84, 205 aud.
Šiauliai

Konferencijos paskirtis – skatinti mokytojų rengimo kaitos analizės ir tyrimų tęstinumą,  inicijuoti skirtingų sričių mokslininkų ir tyrėjų diskusijas ir bendradarbiavimą.

Konferencijos tikslas – visuomenės, švietimo kaitos kontekstuose įvairiapusiškai analizuoti pedagogų profesionalizacijos, jų veiklos integralumo, daugiamatiškumo, atitikties nūdienos iššūkiams ir lūkesčiams problemas, projektuojant tobulinimo strategijas.

Pranešimų teminis laukas

 • Švietimo politika
 • Švietimo vadyba
 • Švietimo istorija
 • Mokytojų rengimas
 • Ankstyvasis ugdymas
 • Bendroji ir mokomųjų dalykų didaktika
 • Aukštojo mokslo didaktika
 • Inkliuzinis ugdymas
 • Mokyklos kultūra
 • Neformalusis švietimas
 • Pedagogų tęstinis mokymasis
 • Inovatyvi ugdymo patirtis
 • Švietimo kokybė
 • Mokinių motyvavimas
 • Mokytojų kūrybiškumo ugdymas

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimų trukmė: 15-20 min.

 

Konferencijos dalyvio mokestis: – 15 €, klausytojams – 10  €. Dalyvio mokestį sudaro konferencijos organizavimo išlaidos: registracijos mokestis, konferencijos dalyvio pažymėjimas, kavos pertrauka.

Straipsnius, parengtus konferencijos pranešimų pagrindu, numatoma publikuoti elektroniniame recenzuojamame leidinyje. Vieno straipsnio, nepriklausomai nuo autorių skaičiaus, publikavimas – 50 €. Mokėti už straipsnio publikavimą reikės tik sulaukus patvirtinimo, kad straipsnis priimtas spausdinti.

Straipsnis turi būti parengtas pagal moksliniams straipsniams keliamus reikalavimus, suredaguotas

Konferencijos dalyvio mokestis mokamas pavedimu, lėšas pervedant į žemiau pateiktą banko sąskaitą:

AB ,,Šiaulių bankas“, banko kodas 71800, gavėjas – Šiaulių universitetas, gavėjo sąskaita LT957180000000120213, įmokos kodas 1824. Mokėjimo paskirtis – KonferencijosMokytojų rengimas XXI amžiuje – 2017“ dalyvio mokestis (vardas, pavardė).

Svarbios 

datos:

Iki
2017–10–13
Registracija* ir dalyvio mokestis
201711–10 Konferencijos programa
20171124 Konferencija
Iki
201711–24
Konferencijos pranešimų pagrindu parengtų straipsnių pateikimas
* Registracija į konferenciją vykdoma internetu konferencijos interneto svetainėje

KONTAKTAI:

Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas

Adresas: P. Višinskio g. 25, Šiauliai

Tel.: 8-41-595-710, 8-41-595-718

Faksas: 8-41-595-710

El. paštas:   ictt_conference@su.lt

Comments are closed.